Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

Gebze Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (GTÜ BTE), bilişim teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmalarını endüstriyel perspektifte yürütür. Enstitü, GTÜ bilgisayar mühendisliği bölümü başta olmak üzere diğer bölümler, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, kamu kurumları, araştırma merkezleri ve bilişim sektöründe yer alan firmalarla işbirliği içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Disiplinler arası çalışmanın günümüzdeki önemi doğrultusunda BTE, farklı alanlardaki araştırmacıları ve kaynakları bir araya getirerek ortak çalışmaların önünü açmayı amaçlamaktadır.

Sektördeki kurum ve kuruluşların yenilikçi teknolojilerle buluşturulması, Ar-Ge yeteneğinin kazandırılması, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ülke öncelikleri arasında gösterilmektedir. Yerli ve yerlilik oranı yüksek teknolojilerin kullanılması, küresel rekabet avantajının kazanılması yönünde sanayi politikalarının oluşturulmasında BTE paydaş olmayı hedeflemiştir. İhtiyaç duyulan yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin özel ve kamu araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından başarıyla tamamlanması oldukça önemlidir. Bu bağlamda BTE gerek yeni Ar-Ge projelerinin oluşturulması ve yürütülmesi gerekse halihazırda yürüyen diğer projelerin niteliğinin iyileştirilmesi faaliyetlerinde bulunur. Uluslararası destek fonları (Avrupa birliği vb.), ulusal destek fonları (TUBITAK, bakanlıklar, vakıflar vb.) ve öz kaynaklar kullanılarak kendisi ve işbirliğinde bulunduğu kurumların yukarıda bahsedilen hedefler doğrultusunda proje yürütmesinde rol oynar. Bünyesinde oluşturulan konu odaklı araştırma merkezleri ile alandaki paydaş akademisyen ve sanayicileri bir araya getirerek değer yaratacak projelerin ülkeye kazandırılmasını sağlar.

GTÜ BTE hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası işbirlikleri, personel hareketleri ve politikaların oluşturulmasında çekim merkezi olarak kendisini konumlandırmaktadır.