Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

Araştırma

  1. Siber Güvenlik – Dijital Adli Tıp
  2. Büyük Veri – Bulut Bilişim
  3. Otonom Sistemler – Araçlar
  4. Bilgi Ağları
  5. Bioenformatik – Bilişsel Bilimler