Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

Sanayi İş Birliği Programı

GTU-Sanayi İşbirliği Programı,
Enstitü’nün güçlü ve modern alt yapısını yakın çevresinde yer alanlar başta olmak üzere, ülke sanayi kuruluşları ile paylaşmak; iş birliği içinde çalışarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak; katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmaları yapmak; üretilen ortak projeler eliyle Türk Sanayi’nin rekabet gücünü yükseltmek ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılmıştır.


SANAYİ İŞ BİRLİĞİ